Търговските марки – част от формулата за успешен бизнес

Защо е важно за бизнеса да регистрира търговски марки в дейността си?

Старата максима гласи, че човек първо работи за името си, а после името работи за него. Това правило важи в пълна сила и за бизнеса. Създаването на ново производство или прохождането на нова компания не е никак лесна задача – намиране на идея, проучване на пазара, създаване на бизнес план, инвестиция на средства – лични или чрез кредитиране, покриване на нормативни изисквания за дейността, формиране на екип, сключване на множество договори с трети лица и т.н. Ако начинанието пожъне успех, той не е случаен, а с цената на поетия риск, предприемачески умения, визия и много труд. Във формулата на успеха не бива да пропускаме един много важен елемент, който понякога се подценява – значението на търговската марка.

Какво е търговската марка?

Търговската марка е отличителен белег на стока или услуга, която предлага един търговец, с която последният е известен и се отличава от останалите конкуренти в бранша. Марката може да съдържа букви, цифри, рисунки, фигури, цветове, комбинация от тях, а дори и звукови знаци. Целта е да бъде уникална и разпознаваема. Лесен пример, за да визуализираме една марка, е да си представим логото на производителя на спортни стоки „Найки” – изписване на името му „Nike“ с точно определен шрифт, плюс хоризонтално разположена отдолу „запетайка”.

Защо е важно да регистрирате своята търговска марка?

Регистрацията на търговска марка предоставя на притежателя й защита срещу нелоялна конкуренция и стоки-менте, които умишлено са произведени външно да приличат на оригинала и по този начин въвеждат в заблуждение потребителите, че купуват тъкмо оригиналния продукт.

Да вземем следния пример – производител на сладкарски изделия пуска на пазара вафла, която е кръстил „Шоко Тайм”. Вафлата се продава в синя непрозрачна опаковка с изписване на името с бели букви със специфичен шрифт. Производителят дава най-доброто от себе си. Купил е добра рецепта, използва качествени продукти, прави реклама, продукцията е винаги прясна и т.н. Заради качествата на продукта и оригиналната реклама, вафлата се харесва от потребителите и бързо се налага на пазара. В този момент друг производител решава да „яхне“ наготово успеха на „Шоко Тайм”, без да носи никакъв риск и без да е направил инвестицията на първия производител. Недобросъвестният конкурент заимства визията на „Шоко Тайм” с разликата, че я предлага в синя полупрозрачна опаковка, но запазва изписването на името и специфичния шрифт. Качеството на вафлата обаче е значително по-ниско и съответно се предлага на по-добра цена. След като опитват вафлата с по-лошо качество, незнаейки, че това не е оригиналната „Шоко Тайм”, потребителите се разочароват и губят доверието си в продукта. За първия производител следва спад в продажбите и невъзможност да покрие разходите за инвестицията. Необходима е навременна негова реакция, а ключов момент е наличието на регистрирана търговска марка с името на продукта.

За да избегнес подобна нелоялна конкуренция, търговецът има възможност да регистрира търговската марка „вафла в синя непрозрачна опаковка с изписване на името й с бели букви „Шоко Тайм”) с шрифт „Impact“, преди да започне да изразходва средства за закупуване на рецепта, производство, реклама и т.н. Така, когато продуктът бъде пуснат на пазара, той ще е спокоен, защото търговката марка ще му даде защита срещу всеки, който реши да произвежда вафла или друг сладкарски продукт с марка „Шоко Тайм”.

Регистрираната търговска марка дава право на притежателя й да забрани на всички трети лица да се ползват от нея. Регистрацията дава защита и при опити да се заимства отличителна част от името или визията на марката или при използване на сходно изображение с цел заблуда на потребителите. Ако недобросъвестният конкурент не се съобрази с тези ограничения, собственикът на марката може да потърси защита по принудителен ред.

Липсата на регистрирана търговска марка може да доведе и до друг проблем – друг да ни изпревари. Например, търговец използва от години търговска марка, която съдържа наименованието на фирмата му, но не я е регистрирал надлежно. В същото време забелязва, че на пазара се е появил нов конкурент, който използва същата марка. След проверка разбира, че новият търговец е регистрирал марката. В определени случаи потърпевшият търговец има право да иска заличаване на вече регистрираната марка, осланяйки си на принципа „пръв по време, пръв по право”.

Как и къде се регистрира търговска марка?

Всеки може да заяви за регистрация търговска марка за определена територия. Ако търговецът продава продукцията си само в пределите на България, то той следва да заяви марката си за защита на територията на Република България пред българското Патентно ведомство. В случай обаче, че търгува в рамките на Европейския съюз, би следвало да заяви защита на територията на целия ЕС чрез EUIPO (Служба на ЕС за интелектуална собственост). Разбира се, има възможност да бъде търсена защита за територията на всяка държава по света, стига това е икономически оправдано и полезно за търговеца, но не съществува възможност за регистрация на глобална марка с покритие за целия свят, например.

Изискванията за заявяване на търговска марка са сходни, независимо дали се правят пред българското Патентно ведомство, пред Службата на ЕС за интелектуална собственост или пред орган за интелектуална собственост на друга държава. Основният белег, на който следва да отговаря една марка, за да бъде успешно регистрирана, е да бъде уникална, т.е. единствена по рода си, и да не прилича на други вече регистрирани. Процедурата по регистрация на марка е процес, състоящ се от множество отделни фази, който отнема от 6 до 12 месеца. Защитата върху марката възниква от датата на подаване на заявление за регистрация, а не от датата на самата регистрация. Веднъж регистрирана, марката е със защита за срок от 10 години, като може да бъде подновявана неограничено за следващи 10-годиншни периоди.

Какви са основните ограничения при регистрация на марка?

Търговска марка, която няма отличителен характер или се състои предимно от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика, не може да бъде регистрирана. Не подлежи на регистрация също марка, която се състои основно от знаци или означения, указващи вида, качеството, количеството, географския произход и друга подобна информация за стоките, както и марка, която включва гербове, знамена, символи на държави и техни имитации.

Редно е да се знае, че не съществува възможност за промяна или допълване на вече регистрирана търговска марка. Това означава, че ако запазеният знак на търговеца търпи еволюция с течение на времето, всяка промяна означава регистрация на нова търговска марка. Например, технологичната компания Apple с годините доста стилизира „ябълката“ в логото – всяка от промените е свързана с нова регистрация. Това не е проблем, тъй като няма ограничения за броя на регистрираните търговски марки на едно лице.

Мониторинг за защита от нови конкуренти

Съществува опция за мониторинг на вече регистрираната марка – услугата може да се заяви от притежател на търговска марка срещу заплащане. Това е наблюдение от специалисти на целия поток от заявления за регистрация на нови търговски марки с цел навременна реакция и избягване на регистрация на сходни/подобни марки, които могат да заблудят потребителите и по този начин да увредят търговеца. Притежател на търговска марка има право да подаде опозиция (жалба) срещу всяко заявление за регистрация, което счита, че нарушава правата му. Така инициира своеобразен съдебен процес пред съответното Патентно ведомство, което решава възникналия спор съобразно правотата на страните.

В днешната все по-конкурентна бизнес среда регистрацията на търговска марка е важен елемент от формулата за успешен бизнес. Практиката показва, че навременната и професионална регистрация на търговска марка, освен че трупа дивидент за притежателя си, много често и спестява значителни средства, време и главоболия.

Статията е публикувана в Investor.bg 

Автор: aдв. Христо Хинков