SMS срещу главоболия

Защо е важно гражданите и фирмите в България да се абонират за sms известяване при заявяване на промени по техните фирмени и имотни партиди?

Помислете как организирани групи звънят на стотици пенсионери на ден в опит да ги оплетат в изпитани схеми с телефонни измами. Сега си представете същите хора, които вместо да ровят по стари телефонни указатели, внимателно разглеждат в Търговския регистър годишния финансов отчет на Вашата фирма, анализират приходите и разходите, пресмятат печалбата, а след това хвърлят едно око и на имотите на дружеството в Имотния регистър. Представете си, как зад тези групи стоят други хора, образовани и информирани, с користни намерения, които имат достъп до информация за неограничен брой фирми, която трябва единствено да анализират.

Някой ще каже, че за достъп до документи на фирмата е нужен електронен подпис, който оставя следи за лицето. Ще бъде прав, но не съвсем. Годишните финансови отчети на търговките дружества, както и техните учредителни актове/дружествени договори са достъпни без оторизация. Това означава, че всеки, който има интернет достъп, може да види финансовото състояние на Вашата фирма, да научи Вашите имена, ЕГН, адрес, а често и данни от личната карта.

Защо тогава държавата не ограничи достъпа до тази информация? Подобни рестрикции биха противоречали на законоустановения принцип на публичност на тези регистри. Ежедневно физическите лица, фирмите и институциите получават информация от регистрите, която движи целия граждански и търговски оборот. Защитата на собствеността не следва да е за сметка на ограничаване на публичността на Търговския и Имотния регистър, а трябва да се постигне чрез ефективна превенция на опитите за измама.

От февруари 2013 г. Министерство на правосъдието въведе информационна услуга за sms-известяване при постъпване на заявление по фирмените партиди в Търговския регистър, както и при вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите по вписвания на Имотния регистър. От 1 януари 2015 г. услугата е вече безплатна за управителите на търговските дружества и за собствениците на имоти. Как става абонирането е описано в сайта на Агенцията по вписванията.

Какво представлява услугата sms-известяване?

В момента, в който по партидата на вашата фирма постъпи заявление за промяна на вписани обстоятелства, за приемане на ГФО, обявяване на актове и др., Вие получавате sms за постъпилото заявление. Така, ако някой се опита да открадне фирмата Ви или пък Ваш съдружник подаде заявление за изключването Ви от дружеството, без да Ви е отправил предварително предупреждение, Вие ще получите известие за този опит, преди подаденото искане да бъде вписано в Търговския регистър.

Своевременното известяване ще Ви даде възможност да потърсите правна помощ и да защитите правата си, преди да е станало късно.

Защо е важно?

SMS-известяването е форма на превенция. Представете си следната ситуация. Вашата фирма развива търговска дейност, разполага с авоари по банкови сметки и с недвижим имот. Някоя от организираните групи, които споменахме по-горе, подава заявление (по което документите явно не са истински) за промяна на собственика на капитала и на управителя на дружеството. 4-5 дни по-късно това заявление е вписано и Вие вече не сте собственик, само че още не го знаете. Не знаете, защото не проверявате всеки ден фирменото досие на дружестовото си, вероятно го гледате веднъж месечно. Така, докато сте ангажирани с търговското управление на своята фирма (или поне си мислите, че още е Ваша), новите собственици прехвърлят имота и се разпореждат с парите от банковите сметки. Преди да се усетите, активите на дружеството са изчезнали. Незабавно се обръщате към прокуратурата и адвокат, но последващите действия и съдебни искове вероятно няма да могат да върнат сумите по изпразнените банкови сметки. Прокуратурата ще установи неистинност на използваните за измамата документи, но няма да може да открие извършителя.

В тези случаи sms-известяването Ви дава безценна преднина - около 5 дни, за да можете с компетентна помощ да поискате от съда спиране на регистърното производство и да препятствате вписването.

Sms-известяването от Имотния регистър е също толкова важно. Чрез него получавате съобщения при вписвания, отбелязвания и заличавания по партидите на Вашите имоти, при искане за издаване на заверен препис от норатиалния акт или корекция на запис в информационна система.

Безплатен и платен абонамент

Получаването на sms съобщения е безплатно от 1 януари 2015 г., само ако сте управител на фирмата или собственик на имота. В случай че не сте, но все пак тази информация Ви интересува, може да ползвате познатия преди 2015 г. платен абонамент - срещу 6 лв. получавате 500 sms-а за срок от 2 години. Абонаментите за Търговския регистър и Имотния регистър са отделни.

Предимство на платения абонамент е възможността да посочите до 10 ЕИК на фирми, за които да получавате известяване от Търговския регистър, респективно до 10 ЕИК/ЕГН, за които да получавате sms-и от Имотния регистър. Няма изискване да сте управител или собственик на тези фирми и имоти - ако сте консултант, счетоводител, одитор или адвокат ще Ви бъде полезно да имате платен абонамент, който да Ви информира всеки път, когато за някоя от 10-те посочени фирми или физически лица бъде подадено заявление за вписване, промяна и др. Така ще може да защитите незабавно клиентите си, ако са предприети неправомерни действия срещу тях.

Услугата е полезна и за съсобственици, като позволява всеки от тях да научи незабавно, ако другият се е разпоредил с част от съсобствения имот, отдал е под аренда съсобствени земи, пуснал е под наем общ имот, за който договорът за наем е вписан в Имотния регистър и др.

Младите хора пък могат да следят както собствените си имоти, така и тези на своите възрастни родители, които най-често стават обект на измами. Живущите зад граница от своя страна могат да следят собствеността си в България дистанционно. Примерите са много.

Дали да се абонираме?

Някой може да каже, че описаните опасности от липсата на навременно узнаване за вписани промени са пресилени. Не може да отречем аргументите, че заявления за промяна могат да се подават само от законните представители или нотариално упълномощени от тях лица, че ако заявлението бъде подадено по електронен път, то ще остави следа за подателя, че нотариусите и банките проверяват личните карти на лицата и копират информацията от тях и още други практики, които бранят правовия ред. Но не трябва и да подценяваме изобретателността на измамниците, тяхната информираност и решителност. За съжаление има прекалено много примери от практиката за успешни измами по описаната схема.

Близо 2 години Министерство на правосъдието и Агенцията по вписванията популяризират електронната си услуга за sms известяване. Тази услуга е надеждна, финансово достъпна и най-важното - много полезна за гражданите и фирмите. Държавата със сигурност е на правилен път с тази си инициатива по превенция срещу имотни и фирмени измами. Важно е и ние гражданите да я подкрепим, не само защото е в наш личен интерес, но и за да може услугата да става все по-качествена, модерна и надеждна.