Адв. ХРИСТО ХИНКОВ

Телефон:

Христо Хинков е съдружник в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ и адвокат от Софийска адвокатска колегия.

Притежава задълбочена експертиза в областта на дружественото право, търговските договори, банковото и финансово право, сливания и придобивания, финансови проекти и миграционните въпроси.

Посочен е като препоръчан адвокат в сферата на Разрешаване на съдебни и извънсъдебни спорове от международния независим правен справочник Legal 500.

През годините на практиката си е участвал в редица проекти, свързани с преструктуриране на дружества, проектно финансиране и чужди инвестиции и е натрупал значителен опит в проучванията, изготвянето на правни документи и представителството на клиенти в различни правни сфери.

Адв. Хинков е вписан като медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието, със специализация в областта на търговската медиация.

От 2017 г. е експерт в Комисията по правни въпроси към Висшия адвокатски съвет.

От 2019 г., Христо Хинков е вписан като синдик в утвърдения списък на синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон при Министерство на правосъдието.

Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Преди да стане един от съучредителите на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“, Христо Хинков е бил част от екипа на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“.

Езици: български и английски

Статии и публикации: