Адв. МИХАИЛ СТАНКОВ

Телефон:

Михаил Станков е съдружник в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” и адвокат от Софийска адвокатска колегия.

Притежава докторска степен по Международно частно право при Софийски университет „Св. Климент Охридски” с дисертация на тема „Признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни съдебни решения по граждански и търговски дела“.

Експерт е по международно търговско право и има дългогодишен опит при предоставянето на правни съвети и осъществяването на процесуално представителство в сферите на търговската несъстоятелност, корпоративното и търговското право, банки и финанси, облигационно и застрахователно право, морско право и транспорт. Освен това е съучредител на Института по международно частно право.

Посочен е като препоръчан адвокат в областта на Търговско и корпоративно право/Сливания и придобивания, както и в сферата на Разрешаване на съдебни и извънсъдебни спорове от международния независим правен справочник Legal 500.

От 2015 г. до този момент консултира правно синдиците на четвъртата по големина банка в България в производството по несъстоятелност на същата. Адв. Станков осъществява процесуално представителство по дела срещу едни от най-големите длъжници на несъстоятелната банка с общ материален интерес, надвишаващ няколкостотин милиона лева. Водени от него производства са ключови дела по формиране на съдебна практика в производството по банкова несъстоятелност. Участва с предложения de lege ferenda във връзка с изменения и допълнения на Закона за банковата несъстоятелност. В резултат на успешната процесуална работа на адв. Станков, синдиците успяват да реализират значителни постъпления в масата на несъстоятелността.

От 2012 г. до момента Михаил Станков е арбитър по международни и вътрешни дела при Арбитражния съд към Института по международно частно право, а преди това е изпълнявал същата функция в Международния арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие.

От 2019 г., адв. Станков е вписан като синдик в утвърдения списък на синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон при Министерство на правосъдието.

Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирал е английско право и право на Европейския съюз в Университета Кеймбридж.

Преди да стане един от съучредителите на Адвокатско дружество "Станков, Тодоров, Хинков и Спасов" е бил част от екипа на Адвокатско дружество „Добрев, Кинкин и Люцканов”.

Езици: български и английски

Статии и публикации: