Адв. СИМЕОН ХИНКОВ

Телефон:

Симеон Хинков е адвокат в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” и член на Софийската адвокатска колегия.

Специализира в областта на облигационното и търговското право, търговската несъстоятелност, заповедното и изпълнителното производства.

Адв. Хинков има експертиза в сферата на придобиванията, както и в процедурите по преобразуване и преструктуриране на търговски дружества. 

През 2021 г. е посочен като препоръчан адвокат в областта на Търговско и корпоративно право/Сливания и придобивания от международния независим правен справочник Legal 500.

В периода 2020 г. – 2021 г., Симеон Хинков успешно консултира Българския футболен съюз по правните и регулаторни въпроси, свързани с внедряването на VAR-системата в България.

От 2016 г. до 2017 г. е част от съвместната програма на Софийския районен съд и Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, в рамките на която осъществява юридическа помощ на граждански и наказателни съдии чрез изготвяне на проекти на съдебни актове и анализиране на съдебна практика. 

Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Преди да се присъедини към Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов”, Симеон Хинков е бил част от екипа на Адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“ в периода 2013 г. – 2016 г.

Езици: български и английски

Статии и публикации: