Адв. МИХАИЛ СТАНКОВ

Телефон:

Михаил Станков е съдружник в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” и адвокат от Софийска адвокатска колегия.

Притежава докторска степен по Международно частно право при Софийски университет „Св. Климент Охридски” с дисертация на тема „Признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни съдебни решения по граждански и търговски дела“

Експерт е по международно търговско право и има дългогодишен опит при предоставянето на правни съвети и осъществяването на процесуално представителство в сферите на търговската несъстоятелност, корпоративното и търговското право, банки и финанси, облигационно и застрахователно право, морско право и транспорт. Освен това е съучредител на Института по международно частно право.

От 2012 г. до момента адвокат Михаил Станков е арбитър по международни и вътрешни дела при Арбитражния съд към Института по международно частно право, а преди това е изпълнявал същата функция в Международния арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие.

Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирал е английско право и право на Европейския съюз в Университета Кеймбридж.

Преди да стане един от съучредителите на Адвокатско дружество "Станков, Тодоров, Хинков и Спасов" е бил част от екипа на Адвокатско дружество „Добрев, Кинкин и Люцканов”.

Езици: български и английски

Статии и публикации: